Tumblelog by Soup.io
 • banitka
 • danceavecjohnny
 • magg
 • madadream
 • 44
 • bog
 • zlewkizpolewki
 • etomniavanitas
 • rainstormdragon
 • elewinea
 • whoever
 • music-girl
 • jumble
 • myownreality
 • niewiastadzielna
 • slomiak
 • grumpy
 • xenophobe
 • lili1234
 • bezpodtekstow
 • ezer
 • negation
 • jnna
 • maardhund
 • dol-blathanna
 • jamm
 • ffinak
 • M-M
 • fajnychnielubie
 • notengohambre
 • Bellona
 • guyver
 • somethingmore
 • rollinsonowa
 • puszdebaton
 • glupotaboli
 • gabrynia
 • werandaa
 • supernena
 • didlirnik
 • sambaanka
 • mala-szelma
 • weselefigara
 • onnomnom
 • WpiwnicyUdziadka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaismo ismo
4214 9ed9 500

mostlyitaly:

Window view on Bologna (Emilia-Romagna, Italy) by Marco Wei

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaiblameyou iblameyou
3027 8fac
Reposted fromskrzacik skrzacik viamessinhead messinhead
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamessinhead messinhead
2568 7138
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted frombaskua baskua viamy-anxieties my-anxieties
7300 342e
Reposted fromsassenach sassenach viamessinhead messinhead
Reposted frombluuu bluuu viamessinhead messinhead
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
— IF YOU KNOW WHAT I MEAN...
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viagdziejestola gdziejestola

August 17 2017

4279 38c8 500

delta-breezes:

Emma Fischer | @styledbyemmahos

4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
3387 ce86 500
Reposted fromMiziou Miziou viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl