Tumblelog by Soup.io
 • rybasferyczna
 • banitka
 • danceavecjohnny
 • magg
 • madadream
 • 44
 • bog
 • zlewkizpolewki
 • etomniavanitas
 • rainstormdragon
 • elewinea
 • whoever
 • music-girl
 • jumble
 • myownreality
 • niewiastadzielna
 • slomiak
 • grumpy
 • xenophobe
 • lili1234
 • bezpodtekstow
 • ezer
 • negation
 • jnna
 • maardhund
 • dol-blathanna
 • jamm
 • ffinak
 • M-M
 • fajnychnielubie
 • notengohambre
 • Bellona
 • guyver
 • somethingmore
 • rollinsonowa
 • puszdebaton
 • glupotaboli
 • gabrynia
 • werandaa
 • supernena
 • didlirnik
 • sambaanka
 • mala-szelma
 • weselefigara
 • onnomnom
 • WpiwnicyUdziadka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viaMsChocolate MsChocolate
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Reposted fromavooid avooid viatwig twig
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwig twig
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwig twig
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakaatee kaatee
3493 60c8
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vianiskowo niskowo
Reposted frombiru biru viaiblameyou iblameyou
6021 dc74
Reposted fromczajnikq czajnikq viasmorzando smorzando

December 05 2017

Reposted frombluuu bluuu viapequena pequena
Reposted frombluuu bluuu viapequena pequena
Reposted frombluuu bluuu viapequena pequena
0184 7319 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapequena pequena
Reposted frombluuu bluuu viapequena pequena
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl