Tumblelog by Soup.io
 • rybasferyczna
 • banitka
 • WpiwnicyUdziadka
 • onnomnom
 • weselefigara
 • mala-szelma
 • sambaanka
 • didlirnik
 • supernena
 • werandaa
 • gabrynia
 • glupotaboli
 • puszdebaton
 • rollinsonowa
 • somethingmore
 • guyver
 • Bellona
 • notengohambre
 • fajnychnielubie
 • M-M
 • ffinak
 • jamm
 • dol-blathanna
 • maardhund
 • jnna
 • negation
 • ezer
 • bezpodtekstow
 • xenophobe
 • grumpy
 • slomiak
 • niewiastadzielna
 • myownreality
 • jumble
 • music-girl
 • whoever
 • elewinea
 • rainstormdragon
 • etomniavanitas
 • zlewkizpolewki
 • bog
 • 44
 • madadream
 • magg
 • danceavecjohnny
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

3392 03ab
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

October 15 2019

Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w niewłaściwej historii, odejdź.

Masz prawo odejść z każdej historii, w której się nie odnajdujesz.
Masz prawo odejść z każdej historii, w której siebie nie kochasz.

Masz prawo wyjechać z miasta, które gasi twoje wewnętrzne światło, zamiast sprawiać, że będziesz świecić jeszcze jaśniej, masz prawo spakować wszystkie swoje manatki i zacząć od nowa gdzieś indziej i masz prawo zredefiniować znaczenie swojego życia.

Masz prawo rzucić pracę, której nienawidzisz, nawet jeśli wszyscy mówią ci, żeby tego nie robić i masz prawo szukać tego czegoś, co sprawia, że nie możesz doczekać się jutrzejszego dnia i reszty swojego życia.

Masz prawo opuścić tych, których kochasz, jeśli źle cię traktują, masz prawo stawiać siebie na pierwszym miejscu, gdy z czymś się mierzysz i masz prawo odejść, kiedy próbowałeś wielokrotnie, ale nic się nie zmieniło.

Masz prawo dać odejść toksycznym znajomościom, masz prawo otaczać się miłością i ludźmi, którzy cię budują i sycą.

Masz prawo wybierać tę energię, której potrzebujesz w życiu.

Masz prawo wybaczyć sobie swoje największe i najmniejsze błędy i masz prawo być dla siebie miłym, masz prawo patrzeć w lustro i faktycznie lubić osobę, którą w nim widzisz.

Masz prawo uwolnić się od swoich własnych oczekiwań.

Niekiedy postrzegamy odejście jako niewłaściwą rzecz lub kojarzymy je z poddaniem się lub ucieczką, ale bywa, że odejście jest najlepszą rzeczą jaką możesz dla siebie zrobić.

Odejście pozwala ci zmienić kierunek, zacząć od nowa, odnaleźć siebie i świat. Odejście czasami ratuje cię od utkwienia w niewłaściwym miejscu z niewłaściwymi ludźmi.

Odejście otwiera nowe drzwi zmian, wzrostu, szans i odkupienia.

Zawsze masz wybór, by móc odejść, dopóki nie znajdziesz miejsca, do którego przynależysz i tego, co czyni cię szczęśliwym.

Masz nawet prawo porzucić swoje stare ja i odkryć siebie ponownie.

— Autor nieznany
Reposted frommercurygirl mercurygirl viajustmine justmine

October 14 2019

2972 95cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakompleksdziury kompleksdziury
2988 e358 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakompleksdziury kompleksdziury
2974 6b19 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
2325 aeb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapanimruk panimruk

October 13 2019

0564 0d75 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

October 12 2019

6492 22b8 500
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
1382 b555 500
Reposted frompampunio pampunio vianiskowo niskowo
0029 4651
Reposted fromGIFer GIFer vianiskowo niskowo
1871 4b9b
Reposted fromNocephya Nocephya vianiskowo niskowo

October 11 2019

Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
4293 ae49
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahormeza hormeza

kid-xink:

put yourself first more often

7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn

October 10 2019

4992 bc17 500

sci-universe:

Galactic Moon eclipse captured by Babak Tafreshi. Take time to look at this image, and you’ll notice several large emission nebulae with vivid red color, details of the Milky Way and lots of stars.

Reposted fromkoscheiis koscheiis viaverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl