Tumblelog by Soup.io
 • banitka
 • danceavecjohnny
 • magg
 • madadream
 • 44
 • bog
 • zlewkizpolewki
 • etomniavanitas
 • rainstormdragon
 • elewinea
 • whoever
 • music-girl
 • jumble
 • myownreality
 • niewiastadzielna
 • slomiak
 • grumpy
 • xenophobe
 • lili1234
 • bezpodtekstow
 • ezer
 • negation
 • jnna
 • maardhund
 • dol-blathanna
 • jamm
 • ffinak
 • M-M
 • fajnychnielubie
 • notengohambre
 • Bellona
 • guyver
 • somethingmore
 • rollinsonowa
 • puszdebaton
 • glupotaboli
 • gabrynia
 • werandaa
 • supernena
 • didlirnik
 • sambaanka
 • mala-szelma
 • weselefigara
 • onnomnom
 • WpiwnicyUdziadka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

7597 aa75
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
9704 9cb7
Reposted fromfidelity fidelity viagdziejestola gdziejestola
6727 1fb0
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viasabvelqz sabvelqz
0273 1f31

 

Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viacontrolled controlled
1402 0b4a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacontrolled controlled
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabrzask brzask
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl