Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

8582 5231
Reposted fromrevalie revalie viamojetakinie mojetakinie

June 19 2017

M. Lucado
Reposted frombanitka banitka

July 05 2015

Przebaczenie- oto największy cud.
Reposted fromonnomnom onnomnom

July 02 2015

6250 e81d 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

June 24 2015

Przypomnij sobie uczucie, jakiego doświadczasz, gdy ktoś cię chwali, kiedy jesteś uznany, zaakceptowany, oklaskiwany. A teraz zestaw je dla kontrastu z uczuciem, jakiego doznajesz na widok zachodu lub wschodu słońca, lub w ogóle przyrody, albo kiedy czytasz książki, lub oglądasz film, który ci się naprawdę podoba. Staraj się odświeżyć w sobie to ostatnie uczucie i porównaj je z pierwszym, które przeżywałeś, gdy cię chwalono. Zrozum, że ten pierwszy rodzaj uczucia pochodzi z szukania swojej własnej chwały i stawiania siebie na pierwszym miejscu. Jest to uczucie z tego świata. Drugie uczucie natomiast pochodzi ze spełnienia aspiracji i nadziei, jest to uczucie duszy
— "Wezwanie do Miłości" Anthony de Mello
Reposted fromonnomnom onnomnom

June 02 2015

9910 dc2c 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

May 28 2015

W grobie jednego ze starożytnych faraonów egipskich
znaleziona garść ziaren pszenicy.
Miały pięć tysięcy lat. Ktoś zasiał ziarna i podlewał.
I ku ogólnemu zdumieniu ziarna ożyły i wykiełkowały.
Po pięciu tysiącach lat.
Kiedy ktoś jest oświecony, jego słowa są jak nasiona,
pełne życia i energii. I mogą zachować formę nasion
przez wieki, aż zostaną zasiane w serce żyzne i otwarte.
Zwykłem był myśleć, że słowa pisane są martwe i suche.
Teraz wiem, że są pełne energii i życia. To moje serce
było zimne i martwe, jakże więc mogło
w nim coś wyrosnąć?

— A.de Mello
Reposted fromonnomnom onnomnom

May 25 2015

2236 bcb3 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

May 14 2015

1. Zacznij z wysokiej energii

Zaraz po przebudzeniu przez 10 minut dziękuj za wszystko, co masz. Szczerze, prosto z serca, myśli o tak prostych, ale ważnych sprawach jak rodzina, zdrowie, praca. Bez tego nie wyjdzie z łóżka, bo dopóki nie umie się doceniać swego aktualnego życia, nie ma sensu zabierać się za przyszłość. Pamiętaj: najważniejsze rzeczy w życiu – przyjaźń, miłość, wiara, kreatywność, radość – są za darmo, a często ich nie zauważamy i przez to nie możemy się nimi cieszyć. Doceń je! Musisz zacząć poranek z wysokiej energii, zrób więc rano jakiś głęboki rytuał: wdzięczności, radości, miłości.

Reposted fromonnomnom onnomnom

May 10 2015

Nie możesz w życiu się cofać.
Nie możesz żyć czasem minionym,
by w ten sposób przywołać najpiękniejsze dni.
Musisz iść naprzód.
Dzień za dniem.
Rok za rokiem.
Nie możesz się zatrzymywać,
nikt nie może cię zatrzymać.

Istnieje wiele skrzyżowań.
Napotykasz ludzi i rzeczy.
Możesz mieć wypadek, może czasem dojść do kłótni.
Zderzysz się z ludźmi, którzy są jak czołg.
Nigdy nie schodzą z drogi.
Uparcie pozostają na swoim pasie.
Zablokują ci drogę i mogą sprawić wiele przykrości.
Istnieje wiele skrzyżowań.
Uważaj na światła.
Światła czerwone to dla życia światła stopu.
Tam już nie da się iść: niepohamowana chciwość,
zaciekły egoizm, chorobliwa zazdrość.
Tam urywają się drogi i zaczyna przepaść.

Uprzejmość, wola pojednania,
gotowość niesienia pomocy, łagodność -
tu światła twojego życia ponownie przełączają się na kolor zielony, tu twoja droga ciągnie się dalej.
Bądź uprzejmy i życzliwy,
obcując codziennie z ludźmi i załatwiając sprawy.
Nie gaś nigdy silnika swego serca.
Nie zapominaj, że masz do niego tylko jeden kluczyk,
a jest nim miłość.

— Phil Bosmans
Reposted fromonnomnom onnomnom

May 06 2015

Nasza pycha musi zostać złamana, aż nie będziemy zbytnio przejmować się tym, co myślą inni ludzie.
To, co oni myślą, nie będzie miało znaczenia, gdy staniesz przed Bogiem. Nie będą tam z tobą, przejmując się tym, co przez całe życie o nich myślałeś
— Joyce Meyer
Reposted fromonnomnom onnomnom

April 29 2015

3466 4c91 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

April 22 2015

1094 f152 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

April 19 2015

Nie mów o Chrystusie, jeśli Cię nie pytają, ale żyj tak, żeby zapytali.
Reposted fromglupotaboli glupotaboli

April 13 2015

Czasami diabeł pozwala ludziom wieść życie wolne od kłopotów, bo nie chce, by zwrócili się do Boga. Twój grzech jest jak więzienna cela, ale miła i przyjemna. A tobie wydaje się, że nie ma potrzeby z niej wychodzić. Drzwi są szeroko otwarte aż pewnego dnia czas się skończy, drzwi celi zamkną się z hukiem i nagle będzie za późno.
— Bóg nie umarł
Reposted frompuszdebaton puszdebaton

March 30 2015

7845 3062
Reposted fromGodislove Godislove viaizab92 izab92

March 10 2015

3728 c0d9 500
Reposted fromglupotaboli glupotaboli

March 02 2015

Solo Dios basta!
Reposted byWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka

March 01 2015

2356 9e28
Reposted frompuszdebaton puszdebaton

February 04 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl